Skip to main content

Waar moet ik op letten bij het uitkiezen van een betrouwbare e-coaching tool?
Gaat een e-coaching tool veilig om met de gegevens van de cliënt? Is de privacy van de cliënt goed gewaarborgd? Lees voor het gebruik van e-coaching tools altijd goed de privacyverklaring door. Lees ook de reviews en ervaringen over de betreffende e-coaching tool. 

Waar vind ik betrouwbare e-coaching tools?
Op dit platform hebben we betrouwbare apps en andere e-coaching tools per fase van gedragsverandering (bewustzijn, motivatie, actie en behoud) overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. 
Op de GGD AppStore vindt je betrouwbare apps op alle gebieden van positieve gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. 

Welke mogelijkheden hebben de e-coaching tools? 
Of het nu applicaties (apps) betreft, activity trackers, smartwatches, videobellen of andere digitale technologie, ze kunnen ingezet worden in de verschillende fases van gedragsverandering naar een gezonde leefstijl. Je kunt e-coaching tools inzetten om het bewustzijn van een cliënt t.a.v zijn huidige leefstijl te verhogen (informeren en/of monitoren van gedrag), een cliënt aanmoedigen en feedback geven om hem zo te motiveren zijn gedrag (blijvend) te veranderen en hem helpen digitaal actieplannen op te stellen, uit te voeren en om te leren gaan met barrières. De meeste apps richten zich op meerdere aspecten van gedragsverandering.
Op dit platform vindt je informatie over de verschillende e-coaching tools en hoe deze in te zetten. We leiden je er stap voor stap doorheen.

Hoe kan ik e-coaching combineren met ‘face to face’ sessies? 
Blijf altijd achterhalen bij welke type coaching de cliënt het meest gebaat is (vinger aan de pols of intensief contact, elkaar zien of juist aanmoediging/feedback via sms, etc.) zodat het begeleidingstraject zo passend mogelijk voor de cliënt en leefstijlcoach kan worden ingezet. 

Hoe lang moet ik e-coaching inzetten?
De wens en behoefte aan digitale ondersteuning zijn van invloed op de inzet en duur van het gebruik van e-coaching tools. Tevens is het doel waarvoor je e-coaching ter ondersteuning van de gedragsverandering inzet bepalend voor de duur/periode van het gebruik ervan. Wanneer het doel is de cliënt bewust te maken van zijn huidige beweeg- of eetgedrag dan zal de periode van inzet van e-coaching waarschijnlijk korter zijn (bijvoorbeeld één week beweeggedrag bijhouden) dan wanneer je bijvoorbeeld het gedrag over een langere tijd wil monitoren of e-coaching wil inzetten om de cliënt sociale ondersteuning te bieden gedurende de gehele periode van gedragsverandering. 

Kan ik met e-coaching de therapietrouw van mijn cliënten vergroten en hoe doe ik dat?
De inzet van e-coaching- en andere digitale toepassingen en hulpmiddelen voor het verbeteren van therapietrouw is een ontwikkeling die al geruime tijd toegepast wordt. Het sterkste bewijs daarvoor wordt geleverd door e-coaching interventies via SMS-berichten, mobiele apps en telefoongesprekken. 
Uit onderzoek blijkt dat eenvoudige e-coaching interventies het meest effectief zijn in het bevorderen van therapietrouw. Een voorbeeld is het versturen van online feedback bij gemiste medicatie of een aanmoediging om toch meer te gaan bewegen of het delen van een website met animaties over therapietrouw.
De instructies voor het het inzetten van online tools om therapietrouw te bevorderen en terugval te voorkomen kun je vinden onder ‘Actie en Behoud’.