Skip to main content

Communityvorming

Soms wordt communityvorming gestimuleerd door activiteiten in competitieverband; dus individuen die in groepjes tegelijk werken aan een doel, met scores voor geleverde inzet. Andere keren is er een sociale media groep, of een forum waar mensen hun ideeën gedachten en twijfels kwijt kunnen. 
Een online community kan helpen als klankbordgroep of als steunpilaar bij moeilijke momenten. De online sociale netwerken worden door professionals niet gezien als een vervanging, maar als aanvulling op fysieke groepsinteracties.