Skip to main content

Online toepassingen zijn juist kansrijk voor kwetsbare groepen
Professionals denken soms dat onlinebeeldbellen en de inzet van digitale technologie minder geschikt is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze aanname klopt niet helemaal, online tools zijn juist kansrijk, omdat het de leefstijlinterventie toegankelijker kan maken. Met de juiste aandacht en inspanning kan je als leefstijlcoach echt een verschil maken. 

Hoe help je cliënten bij het gebruik van online tools? 
Het landelijk expertisecentrum Pharos heeft adviezen opgesteld die leefstijlcoaches helpen om online toepassingen in te zetten bij cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
Hierbij de adviezen op een rij:

  • Sta als leefstijlcoach open voor de kansen van beeldbellen en online toepassingen; 
  • Probeer iemands digitale vaardigheden in te schatten via de met behulp van de tool Quickscan Digitale Vaardigheden
  • Bied extra begeleiding of verwijs naar extra begeleiding
  • Zorg voor de mogelijkheid om vragen te stellen en gebruik de terugvraag-methode om na te gaan of de instructie over de online toepassing goed is overgekomen. Deze adviezen die Pharos heeft opgesteld kun je hier uitgebreider teruglezen.

Bron: www.pharos.nl/over-pharos/programmas-pharos/ehealth4all