Skip to main content

Feedback op uitgevoerd gedrag of gestelde doelen kan online snel en eenvoudig worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door een reactie te sturen op uitgevoerde acties of getoonde inzet (zichtbaar via het web-portaal/ dashboard van een applicatie). Communicatiemiddelen voor online feedback zijn beeldbellen, sms of WhatsApp. Het voordeel van beeldbellen bij het geven van feedback is dat de setting en interactie vergelijkbaar is met een fysiek moment, en het zowel de leefstijlcoach als de cliënt geen reistijd heeft. Sms en WhatsApp bieden een nog laagdrempelige manier om contact te leggen. Het gaat snel en de communicatie kan asynchroon gaan; de zender en ontvanger hoeven niet op hetzelfde moment de methode te gebruiken. Door het tijdsverschil tussen zenden en lezen en geen visuele terugkoppeling is het echter minder duidelijk of de feedback of aanmoediging goed aankomt.

Instructie voor motiveren met online tools

  • Check 'hoe' de feedback of aanmoediging is ontvangen door de cliënt. 
  • Ga met de feedback in op geobserveerde successen. Ingaan op echte data/ uitgevoerde acties maakt het bericht waardevoller. Een gemeend compliment kan de eigen effectiviteit en het zelfvertrouwen van de cliënt stimuleren, of steun bieden om door te gaan.