Skip to main content

Het doel van het project is om een methodiek te ontwikkelen voor hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. Deze methodiek helpt de leefstijlcoaches bij het integreren van e-coaching in de begeleiding van cliënten, zodat de leefstijl verbetert en het zelfmanagement vergroot.

Verschillende stappen hebben gezorgd voor deze methodiek. Gedurende de looptijd van het project is besloten om de methodiek in de vorm van een digitaal platform te gieten, de e-CoachGids. 

Er zijn een viertal stappen doorlopen om tot deze e-CoachGids te komen. In de eerste stap is in kaart gebracht welke techniekenvan gedragsverandering  worden gebruikt in hun huidige begeleiding en de bestaande GLI’s. In de tweede stap is het gebruik van e-coaching door leefstijlcoaches en hun cliënten onderzocht. Dit om zicht te krijgen op de ervaringen, wensen en (ondersteunings)behoeften van zowel leefstijlcoaches als cliënten. In de derde stap is aan de hand van de verzamelde gegevens in co-creatie met een stakeholdersgroep de e-CoachGids ontwikkeld.  

Ook is geëvalueerd of de eindproducten leefstijlcoaches meer in staat stellen om e-coaching toe te passen en worden ervaringen van leefstijlcoaches in kaart gebracht. In deze evaluatie is daarnaast verkend hoe de eindproducten te integreren binnen de GLI.