Skip to main content

De eCoachGids biedt leefstijlcoaches: 

  • inzicht in geschikte e-coaching tools passend bij de fase waarin de cliënt zit;
  • instructies en tips hoe e-coaching tools te gebruiken;
  • voorbeelden van hoe andere leefstijlcoaches e-coaching tools inzetten.

Onderbouwing
Om aan te sluiten op de fasen van gedragsveranderings die de cliënt doorloopt binnen de GLIis de eCoachGids gebaseerd op het I-Change model (de Vries et al. 2004, 2005). Er wordt ingegaan op de onderwerpen Bewustzijn en Motivatie, welke belangrijk zijn om te komen tot gezond gedrag. Daarnaast wordt ingegaan op Actie en Behoud, welke belangrijk zijn als de cliënt gezond gedrag gaat aanleren en wil behouden. Per gedragsveranderingsfase worden specifieke e-coaching tools aangeraden. 

Welke tools raden we aan?
Op het platform staan voorbeelden van digitale tools  om gedragsverandering van cliënten te ondersteunen op het gebied van leefstijl.
De tools komen:

  • uit de co-creatiesessies van het iTLC-onderzoek met leefstijlcoaches. Hierbij hebben de deelnemers (voornamelijk leefstijlcoaches) digitale tools benoemd waarmee ze in de begeleiding van cliënten werken naar een gezondere leefstijl;
  • van de iTLC-onderzoekers, waarbij ze hun netwerk op gebied van technologie en leefstijl hebben geraadpleegd. Het gaat om suggesties voor digitale tools voor ondersteuning van gedragsverandering bij cliënten.
  • uit de GGD AppStore, waarbij een overzicht van betrouwbare en relevante gezondheidsapps en websites wordt geboden.

Er worden suggesties voor digitale tools gegeven om zo een beeld te schetsen hoe deze toe te passen. De onderzoekers erkennen hierbij dat er nog veel andere mogelijkheden zijn. Naast enkele voorbeelden van e-coaching tools per fase van gedrag, verwijst het iTLC onderzoeksteam ook naar betrouwbare websites en apps die digitale tools beoordelen op kwaliteit en bruikbaarheid, zoals de GGD AppStore. De digitale tools waarnaar wordt verwezen via dit platform, zijn zowel commerciële als niet commerciële tools.