Skip to main content

Informeren en Monitoren met digitale hulpmiddelen

Het bewustzijn stimuleren kan door een cliënt meer inzicht te geven in het eigen gedrag. Bijvoorbeeld door het uitgevoerde gedrag in kaart te brengen (monitoren). Digitale tools helpen bij het bijhouden van het gedrag. Voorbeelden van digitale tools voor monitoring zijn: 

  • Een digitaal dagboek bij te houden voor voeding, vochtbalans of bewegen;
  • Een digitale eetlijst bij te houden;
  • Een stappenteller te dragen.

Het bewustzijn van cliënten wordt ook gestimuleerd door het bieden van informatie over (on)gezond gedrag. Bijvoorbeeld door cliënten te informeren over de schadelijke effecten van het ongezonde gedrag op de gezondheid, het sociale en emotionele welzijn of de omgeving. Het laten zien en herkennen van de consequenties van gedrag helpt om de relatie tussen gedrag en effect van het gedrag  te verduidelijken. Hierdoor kan men het bewustzijn van het ongewenste gedrag vergroten. Informeren kan digitaal via websites, informatieve video’s, een Sway of digitale flyers.

Wil je meer lezen over ons onderzoek naar online en offline gedragsveranderingstechnieken binnen de gecombineerde leefstijl interventies. Kijk dan eens naar het onderstaande artikel.

Instructie voor monitoren gedrag met online tools

Tips voor monitoren van beweeg- en eetgedrag door de cliënt

Leg aan de cliënt uit wat het doel is van het bijhouden van het beweeg- en eetgedrag met een digitale tool.

Bespreek ook samen met de cliënt of het bijhouden van het gedrag via een online tool bij de cliënt past of dat hij liever op een andere manier zijn beweeg- of eetgedrag in kaart brengt, bijvoorbeeld met fysieke eet- of beweegdagboeken.