Skip to main content

Een voordeel van de inzet van online tools bij het uitvoeren van nieuw gedrag, is dat de cliënt de mogelijkheid heeft echt te laten zien wat er is uitgevoerd, en direct als het opkomt zijn hulpvraag kan stellen. De juiste timing van online ondersteuning via coaching, of een groep gelijken kan helpen bij het volhouden van het gewenste gedrag. Vooral in moeilijkere situaties waar men tegen barrières aanloopt.

Instructie voor gebruik online tools om terugval te voorkomen

Er bestaan mogelijkheden om cliënten tussen de sessies te ondersteunen met online tools. Voorbeelden zijn: 

  • Je kunt het gedrag een nieuwe impuls geven door de cliënt weer eens gedurende een korte periode een eet- of beweegdagboek bij te laten houden of een activity tracker te laten dragen.
  • Je kunt tussendoor een automatische mail naar de cliënt versturen om hem een compliment te geven over zijn inzet.