Skip to main content

Een digitaal doelenschema helpt om het gewenste gedrag uit te voeren en vol te houden. Ook zijn er applicaties waarbij naast de agendafunctie online een logboek kan worden bijgehouden door de cliënt. 

Het voordoen van het gewenste gedrag helpt bij de uitvoer. Ter bevordering van de vaardigheden en de uitvoer van gedrag kan gebruik worden gemaakt van online instructiefilms.